ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΣΤΙΒΟΥ

Η Ακαδημία Στίβου, δραστηριοποιείται  με παιδιά από προσχολική ηλικία, μέχρι και ΣΤ’ Δημοτικού, σε ηλικιακά τμήματα