ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΣΤΙΒΟΥ

Η Ακαδημία Στίβου, δραστηριοποιείται  με παιδιά από προσχολική ηλικία, μέχρι και ΣΤ’ Δημοτικού, σε 3 ηλικιακά τμήματα.

Προνήπια-Νήπια-Α’Δημοτικού (Προσχολικό)-Προπόνηση με παιχνίδι

Β’-Γ΄-Δ’ Δημοτικού (Μεσαίο)-Προπόνηση με παιχνίδι και ασκήσεις στίβου

Ε’-ΣΤ’ Δημοτικού (Προαγωνιστικό τμήμα)- Εκπαιδεύει τα παιδιά και εντοπίζει τις δεξιότητες και ικανότητες τους στα αγωνίσματα του στίβου.

Προπονητές: Η Μαρία Δροσάκη ,  η Μακρίνα Ακίδου και ο Σταύρος Τσιτσιμάκας (καθηγητές φυσικής αγωγής)  https://www.facebook.com/makrina.akidou ,   https://www.facebook.com/stavros.tsitsimakas.9