ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΣΤΙΒΟΥ

Η Ακαδημία Στίβου, δραστηριοποιείται  με παιδιά από προσχολική ηλικία, μέχρι και ΣΤ’ Δημοτικού, σε ηλικιακά τμήματα.

Προνήπια-Νήπια-Α’Δημοτικού (Προσχολικό)-Προπόνηση με παιχνίδι

Β’-Γ΄-Δ’ Δημοτικού (Μεσαίο)-Προπόνηση με παιχνίδι και λίγες ασκήσεις στίβου

Ε’-ΣΤ’ Δημοτικού (Προαγωνιστικό τμήμα)- Εκπαιδεύει τα παιδιά και εντοπίζει τις δεξιότητες και ικανότητες τους στα αγωνίσματα του στίβου.