ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΠΕΖΟΠΟΡΙΑΣ

Το τμήμα αναψυχής-πεζοπορίας πραγματοποιεί οργανωμένες πεζοπορίες όλη την χρονιά, με διαφορετικές σε βαθμούς δυσκολίας διαδρομές, για παιδιά-οικογένειες, ήπιας-μέτριας δυσκολίας, για μυημένους, με στόχο να ζήσουμε, μια μοναδική εμπειρία κάθε φορά.

Υπεύθυνος τμήματος-Δημήτρης Κωστόπουλος (τηλ.6907831636)