ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΔΡΟΜΕΩΝ

Το τμήμα Ενηλίκων Δρομέων, αποτελείται από δρομείς νεόφερτους και μυημένους, οι οποίοι γυμνάζονται κάτω από προπονητική καθοδήγηση έμπειρων προπονητών του ΔΡΟΜΕΑ.