ΤΜΗΜΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Προπονήτρια η Καθ.Φ.αγωγής Μακρίνα Ακίδου (ΤΗΛ.6978265638)

10ο δημοτικό: ΔΕΥΤΕΡΑ 5.30μμ-6.30μμ, ΤΕΤΑΡΤΗ 5.3Ομμ-6.30μμ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5.30μμ-6.30μμ

Κλειστό Προπονητήριο Σταδίου: ΔΕΥΤΕΡΑ 8.45-9.45πμ, ΤΕΤΑΡΤΗ 8.45-9.45πμ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8.45-9.45πμ