Επικοινωνία

ΔΡΟΜΕΑΣ ΘΡΑΚΗΣ – DROMEAS THRACE Athletic Club Alexandroupolis
Έδρα-Γραφείο: Δημοτικό Στάδιο Φώτης Κοσμάς

ΤΚ.68100, Αλεξανδρούπολη

Τηλ. 6907605015

email: dromeasthrace@gmail.com

web: www.dromeasthrace.eu

Facebook / Instagram