ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Προπονήτρια η Καθ.Φ.αγωγής Μακρίνα Ακίδου (ΤΗΛ.6978265638)

9ο δημοτικό: ΔΕΥΤΕΡΑ 7-8μμ, ΤΡΙΤΗ 5.3Ο-6.30μμ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6-7μμ

Κλειστό Προπονητήριο Σταδίου: ΔΕΥΤΕΡΑ 9.30-10.30πμ, ΤΡΙΤΗ 8.30-9.30πμ, ΤΕΤΑΡΤΗ 9.30-10.30πμ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9.30-10.30πμ.