ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

9ο δημοτικό- ΔΕΥΤΕΡΑ 7-8 ΤΡΙΤΗ 5.3Ο-6.30 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6-7

Κλειστό Προπονητήριο Σταδίου: ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΕΤΑΡΤΗ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ