ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ:
ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΡΙΤΗ-ΤΕΤΑΡΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8.30-10.30 (ΚΛΕΙΣΤΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΡΗΙΟ ΣΤΑΔΙΟΥ ΦΩΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ)