Ξεκίνημα επίσημης λειτουργίας

Ο ΔΡΟΜΕΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ξεκινά επίσημα την λειτουργία του, έχοντας την επίσημη κατακύρωση του καταστατικού του.