Τακτική Γενική Συνέλευση του ΔΡΟΜΕΑ ΘΡΑΚΗΣ

Η προσωρινή διοίκηση του ΔΡΟΜΕΑ ΘΡΑΚΗΣ καλεί τα ιδρυτική μέλη του συλλόγου σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την Δευτέρα 26/8/2019 και ώρα 19.00 στο κυλικείο του σταδίου Φώτης Κοσμάς.

Σε περίπτωση μη απαρτίας η συνεδρίαση θα επαναληφθεί την ίδια μέρα στις 20.00 στον ίδιο χώρο.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:

  1. Απολογισμός πεπραγμένων προσωρινής διοίκησης.
  2. Εκλογή νέου 5μελούς ΔΣ και 3 αναπληρωματικών μελών, όπως και 3μελούς εξελεγκτικής επιτροπής και 2 αναπληρωματικών μελών της.