Εξελέγη το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΡΟΜΕΑ ΘΡΑΚΗΣ

Με επιτυχία διεξήχθη η Γενική Συνέλευση του ΔΡΟΜΕΑ ΘΡΑΚΗΣ, η οποία εξέλεξε το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο του συλλόγου, καθώς και την εξελεγκτική επιτροπή. Μετά την εκλογή ακολούθησαν οι αρχιαιρεσίες  των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

 Αναλυτικά για το Δ.Σ. εξελέγησαν:

Πρόεδρος, Μαρία Σχοινά (Παιδίατρος)

Αντιπρόεδρος, Νικόλαος Παπανδρέου (Ε.Α.Στρατιωτικός)

Γραμματέας, Σεβαστιανή Καλπακίδου (Νηπιαγωγός)

Ταμίας, Κων/νος Χαριτόπουλος (Ε.Α.Στρατιωτικός)

Γενικός Αρχηγός, Ευάγγελος Μωραίτης (Καθηγητής Φ.Αγωγής)

Αναπληρωματικοί:

Ευάγγελος Μανσούδης (Σύμβουλος Χρηματοδοτούμενων Έργων)

Ευθύμης Τριανταφυλλίδης (Ιδιωτικός Υπάλληλος)

Ευάγγελος Ιακωβάκης (Μηχανολόγος Μηχανικός)

 

Για την εξελεγκτική επιτροπή εξελέγησαν:

Πρόεδρος, Σταύρος Τζωίδης (Ε.Α.Στρατιωτικός)

Μέλος, Βασιλική Καραβασίλογλου (Δικαστικός Επιμελητής)

Μέλος, Λεμονιά Τσιακίρη (Ιδιωτικός Υπάλληλος)

Αναπληρωματικοί:

Γεωργία Πανώτα (Νομικός)

Ολυμπία Στογιαννίδου (Ιδιωτικός Υπάλληλος)

 

Το Δ.Σ.  όρισε την τριμελή επιτροπή του τμήματος στίβου:

Πρόεδρος, Εμμανουήλ Πάτρης (Δ/ντης Ουρολογικής Κλινικής)

Γραμματέας, Κωνσταντία Στεργίου (Υπάλληλος ΔΕΗ)

Ταμίας, Ευδοκία Φαρδύ (Ιδιωτικός Υπάλληλος)

 

καθώς και Τεχνικό Διευθυντή του τμήματος στίβου, τον Κων/νο Πατερόπουλο καθ.Φ.Αγωγής,