Αναπτυξιακό πρωτάθλημα ανωμάλου δρόμου

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΔΡΟΜΩΝ ΣΕ ΑΝΩΜΑΛΟ ΕΔΑΦΟΣ 2020

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Η Ε.Α.Σ. ΣΕΓΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ σε συνεργασία με τα σωματεία της Ξάνθης, ΑΠΟΦΚΑ και Α.Π.Σ Διομήδη, την υποστήριξη του Δήμου Αβδήρων και του 4ου Σώματος Στρατού, διοργανώνει τον Αναπτυξιακό αγώνα δρόμου σε ανώμαλο έδαφος με τους παρακάτω όρους :

1. Η Μ Ε Ρ Ο Μ Η Ν Ι Α : ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020.

2. Τ Ο Π Ο Σ Α Γ Ω Ν Α : ΞΑΝΘΗ (ΠΡΩΗΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ)

3. Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ Ι Ε Σ
α/α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗ

1 Κ 12 ΑΓΟΡΙΑ-ΚΟΡΙΤΣΙΑ 2009-2010-2011 4Χ1000 Μικτή σκυταλοδρομία (2 αγόρια και 2 κορίτσια) & ατομικό 1000 μ αγόρια και κορίτσια
2 Κ 14 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 2007-2008 2000m
3 Κ 14 ΑΓΟΡΙΑ 2007-2008 2000m

4 Κ 16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 2005-2006 3000m
5 Κ 16 ΑΓΟΡΙΑ 2005-2006 4000m

6 Κ18 – ΓΥΝΑΙΚΕΣ 2003-2004 4000m
7 Κ18- ΑΝΔΡΕΣ 2003-2004 5000m

8 Κ20 ΓΥΝΑΙΚΕΣ 2001-2002 4000m
9 Κ20 ΑΝΔΡΕΣ 2001-2002 5000m
10 Κ23 -ΓΥΝΑΙΚΕΣ 2000 & ΜΕΓΑΛ. 6000m
11 K23 -ΑΝΔΡΕΣ 2000 & ΜΕΓΑΛ. 8000m

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ -ΚΥΡΙΑΚΗ 19-1-2020-ΞΑΝΘΗ

 

 
ΩΡΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
11:00 5000 μ Κ18 Ανδρες & Κ20 Άνδρες 2003-2004 & 2001-2002
11:30 3000 μ  Κ16 Κορίτσια 2005-2006
11:45 2000 μ Κ14-Κορίτσ. & Κ14 Αγόρια 2007-2008
12:00 4Χ1000μ Κ12 Κορίτσ. &12 Αγόρια 2009-2010-2011
12:20 1000 μ Κ12 Αγόρια-Κ12 Κορίτσια 2009-2010-2011
12:30 4000 μ Κ16 Α/Κ18 Γ/Κ20 Γ 2005-06/2003-04/2001-02
13:00 8000μ&6000μ Κ23 & άνω Άνδ. & Γυν. 2000 & μεγαλύτεροι-ρες

 

4. Δ ΙΚΑΙΩΜΑ Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ο Χ Η Σ

α) Στους αγώνες έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι αθλητές – αθλήτριες που ανήκουν στα σωματεία – μέλη του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. όπως ορίζεται στην τελευταία υπουργική απόφαση και στους οποίους-ες έχει εκδοθεί δελτίο αθλητικής ιδιότητας, ανεξάρτητα εάν ανήκουν σε σωματείο της διοργανώτριας Ε.Α.Σ και των Ε.Α.Σ. που συμμετέχουν στον όμιλο ή είναι αθλητές – αθλήτριες σωματείων από άλλες Ε.Α.Σ.
β) Οι αθλητές–ριες, με δελτίο Σ.Ε.Γ.Α.Σ., μπορούν να συμμετέχουν σε μία ή και περισσότερες διοργανώσεις «Αναπτυξιακοί αγώνες δρόμου σε ανώμαλο έδαφος», ανάλογα με τους τόπους και τις ημερομηνίες διεξαγωγής τους.
γ) Στους αγώνες έχουν δικαίωμα συμμετοχής, ομάδες σχολείων για την 4X1000 μικτή Κ12, αλλά και ανεξάρτητοι δρομείς για τις υπόλοιπες κατηγορίες, χωρίς δελτίο Σ.Ε.Γ.Α.Σ.
– Οι μαθητές – μαθήτριες θα συμμετέχουν ανάλογα με την ηλικία τους, στην αντίστοιχη ηλικιακή κατηγορία.
– Οι ενήλικοι δρομείς οι οποίοι δεν είναι μαθητές – μαθήτριες, θα συμμετέχουν στην ανώτερη ηλικιακή κατηγορία Α/Γ.
Στην ΜΙΚΤΗ ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΑ 4 Χ 1000 της κατηγορίας Κ 12 ( γεν. το 2009-10-11) ΜΠΟΡΟΥΝ να συμμετέχουν περισσότερες από μία ομάδες από κάθε σωματείο ή από κάθε σχολείο.

5. Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ο Χ Η Σ
Οι δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να σταλούν ηλεκτρονικά και αποκλειστικά μόνο στο συνημμένο έντυπο ( μορφή xls ) με e-mail στην διεύθυνση eassegas.anmth @gmail.com ή sersegas@gmail.com
μέχρι την TETΑΡΤΗ 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020.

6. ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ – ΑΙΘΟΥΣΑ ΚΛΗΣΗΣ:
α) Οι συμμετέχοντες αθλητές θα πρέπει να προσέρχονται αυτοπροσώπως στην αίθουσα κλήσης προκειμένου να επιβεβαιώσουν τη συμμετοχή τους, προσκομίζοντας απαραίτητα το δελτίο αθλητικής ιδιότητας και την κάρτα υγείας του αθλητή θεωρημένη σύμφωνα με το νόμο 4479/2017.
β) Οι αθλητές – τριες που είναι από μετεγγραφή της τελευταίας περιόδου και δεν έχουν εκδοθεί τα δελτία τους από το Σ.Ε.Γ.Α.Σ., θα πρέπει να έχουν μαζί τους αστυνομική ταυτότητα ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο ταυτοπροσωπίας και ηλικίας και απαραίτητα θεωρημένη την κάρτα υγείας αθλητή.
γ) Οι μαθητές – μαθήτριες που δεν έχουν δελτίο Σ.Ε.Γ.Α.Σ., πρέπει να προσκομίσουν στην αίθουσα κλήσης:
► 1) Αποδεικτικό έγγραφο της ηλικίας τους
►2) Ιατρική βεβαίωση ότι είναι υγιείς και μπορούν να συμμετέχουν στους αγώνες χωρίς κίνδυνο της υγείας τους, ή κάρτα υγείας αθλητή άλλου αθλήματος . (τα πιστοποιητικά υγείας ισχύουν για ένα έτος από την έκδοσή τους).
3) Υπεύθυνη δήλωση γονέα ότι «συναινεί στην συμμετοχή του παιδιού του στους αγώνες και έχει εξεταστεί από ιατρό, είναι υγιές και συμμετέχει με αποκλειστική δική του ευθύνη και ότι οι διοργανωτές δεν έχουν καμία απολύτως ευθύνη για ότι του συμβεί και οφείλεται σε έλλειψη ιατρικής εξέταση».
δ) Οι ενήλικοι ανεξάρτητοι δρομείς που δεν έχουν δελτίο Σ.Ε.Γ.Α.Σ., πρέπει να προσκομίσουν στην αίθουσα κλήσης:
► 1) Αποδεικτικό έγγραφο της ηλικίας τους.
►2)Υπεύθυνη δήλωση ότι: «έχουν εξεταστεί από ιατρό, είναι υγιείς και συμμετέχουν με αποκλειστική δική τους ευθύνη και ότι οι διοργανωτές δεν έχουν καμία απολύτως ευθύνη για ότι τους συμβεί και οφείλεται σε έλλειψη ιατρικής εξέτασης».
ε) Οι υπεύθυνοι της αίθουσας κλήσης θα ελέγχουν όλα τα παραπάνω που αναφέρονται στις παραγράφους γ και δ και θα καταχωρούν στα πινάκια ΜΟΝΟ όσους έχουν προσκομίσει τα παραπάνω και μετά από έγκριση του Τεχνικού Υπευθύνου.

7. ΟΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Δεν θα ισχύσει βαθμολογία και ο συγκεκριμένος αγώνας δεν συμπεριλαμβάνεται στους υπό αξιολόγηση αγώνες.

8. ΕΠΑΘΛΑ
Στον πρώτο (1) πρώτο-η νικητή – τρια κάθε κατηγορίας θα απονεμηθεί κύπελλο.
Θα απονεμηθούν μετάλλια και διπλώματα σύμφωνα με τα παρακάτω:
α) Κατηγορία Κ12: Στις τρεις πρώτες ομάδες και στους 4 αθλητές (2) – αθλήτριες & (2) αθλητές που συμμετέχουν στις συγκεκριμένες ομάδες (4Χ1.000).
β) Κατηγορίες Κ14 έως Α/Γ: Στους τρεις(3) πρώτους-ες της ατομικής κατάταξης.
9. ΕΙΔΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ – ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟΥΣ ΝΙΚΗΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ Σ.Ε.Γ.Α.Σ.
Στον πρώτο νικητή – τρια, των κατηγοριών Κ20, Κ23 και Α/Γ, ο Σ.Ε.Γ.Α.Σ. θα εξασφαλίσει θέση συμμετοχής και την εγγραφή, χωρίς οικονομική συμμετοχή, στο αγώνισμα που θα συμμετέχουν στον Αυθεντικό Μαραθώνιο Αθηνών 2020 (5.000 – 10.000 – Διεθνής Μαραθώνιος) και σε όλους τους αγώνες RUN GREECE 2020.

10. Π Α Ρ Α Λ Α Β Η Α Ρ Ι Θ Μ Ω Ν Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ο Χ Η Σ
Την ημέρα διεξαγωγής του αγώνα οι αριθμοί θα παραλαμβάνονται από την Γραμματεία των Αγώνων 60’-90’ πριν την έναρξη του αγώνων.

11. Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Α
Δεν θα δοθούν έξοδα μετακίνησης και διατροφής.

12. Δ Ι Α Δ Ρ Ο Μ Η
Οι αποστολές που κινούνται στην Εθνική οδό θα πρέπει να επιλέξουν την Ανατολική είσοδο με κατεύθυνση την πόλη της Ξάνθης.
Η διαδρομή βρίσκεται εντός του πρώην Στρατιωτικού αεροδρομίου Ζυγού, τρία χιλιόμετρα πριν την πόλη της Ξάνθης.
Περιλαμβάνει μία επίπεδη αγωνιστική διαδρομή των 1000μ. ανάμεικτη με χώμα και χόρτο, χώρο προθέρμανσης, γραφεία γραμματείας, WC , χώρους στάθμευσης.
13. ΓΕΝΙΚΑ
α) Στους αγώνες θα ισχύσουν οι κανονισμοί στίβου 2018-19
β) Η ΜΙΚΤΗ ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΑ 4 χ 1000 της κατηγορίας Κ 12 ( γεν. το 2009-10-11) θα διεξαχθεί με την σειρά : KOΡΙΤΣΙ – ΑΓΟΡΙ – ΚΟΡΙΤΣΙ – ΑΓΟΡΙ. Θα υπάρχει ζώνη αλλαγής 20μ όπου μέσα σ αυτή θα γίνεται η αλλαγή της σκυτάλης.
γ) Αγωνιστική στολή-εμφάνιση αθλητών – αθλητριών:
Οι αθλητές-τριες θα πρέπει να φορούν και να αγωνίζονται ΜΟΝΟ με την επίσημη στολή (φανέλα, σορτς) του συλλόγου τους. Ο κανονισμός αυτός θα έχει εφαρμογή εκτός από την αγωνιστική εμφάνιση και για τη φόρμα του αθλητή-τριας.
δ) Μετά το κλείσιμο των πινακίων στην συγκεκριμένη ώρα, την ημέρα των αγώνων στην αίθουσα κλήσης ΚΑΜΙΑ νέα δήλωση ή αλλαγή δεν γίνεται δεκτή. Για αυτό πρέπει να τηρείται με ακρίβεια το ωρολόγιο πρόγραμμα των δηλώσεων στην αίθουσα κλήσης.
ε) Ότι δεν προβλέπεται από την προκήρυξη θα λύνεται από τον Αλυτάρχη των αγώνων και τους Τεχνικούς υπεύθυνους των Αγώνων

14. Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ο Ι Υ Π Ε Υ Θ Υ Ν Ο Ι Α Γ Ω Ν Ω Ν
Τεχνικοί Υπεύθυνοι των Αγώνων ορίζονται:
Ο κ. Σουλτάνης ΄Αγγελος και ο κ.Ζορμπάς Σταύρος, τεχνικοί σύμβουλοι της ΕΑΣ Αν. Μακεδονίας – Θράκης.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *