ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ... O Δ/ντης αγωνιστικού αθλητισμού της ΓΓΑ μιλά για το μητρώο σωματείων
Posted in ΝΕΑ

O Δ/ντης αγωνιστικού αθλητισμού της ΓΓΑ μιλά για το μητρώο σωματείων

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ... H προπονήτρια του ΔΡΟΜΕΑ ΘΡΑΚΗΣ μας γυμνάζει στο σπίτι
Posted in ΝΕΑ ΝΕΑ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ

H προπονήτρια του ΔΡΟΜΕΑ ΘΡΑΚΗΣ μας γυμνάζει στο σπίτι

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ... Ενθουσίασε το Winter Free Thrace Run …και όχι μόνο την Θράκη
Posted in ΝΕΑ ΝΕΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΔΡΟΜΕΩΝ

Ενθουσίασε το Winter Free Thrace Run …και όχι μόνο την Θράκη

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ... Ευχαριστήριο συμμετεχόντων στο Winter Free Thrace Run
Posted in ΝΕΑ ΝΕΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΔΡΟΜΕΩΝ

Ευχαριστήριο συμμετεχόντων στο Winter Free Thrace Run

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ... Oı υποστηριχτές του Winter Free Thrace Run
Posted in ΝΕΑ ΝΕΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΔΡΟΜΕΩΝ

Oı υποστηριχτές του Winter Free Thrace Run

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ... O Πύρρος Δήμας μιλά για το μέλλον του αθλητισμού και της άρσης βαρών
Posted in ΝΕΑ

O Πύρρος Δήμας μιλά για το μέλλον του αθλητισμού και της άρσης βαρών

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ... Παράταση έως 6/12 του Winter Free Thrace Run
Posted in ΝΕΑ

Παράταση έως 6/12 του Winter Free Thrace Run

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ... Δρομικό κίνημα και οργανωμένα ταξίδια στην Ελλάδα
Posted in ΝΕΑ

Δρομικό κίνημα και οργανωμένα ταξίδια στην Ελλάδα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ... Συμμετοχή στην Προκήρυξη των ΕΠΟΠ με υποστήριξη του ΔΡΟΜΕΑ ΘΡΑΚΗΣ
Posted in ΝΕΑ ΝΕΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΕΙ

Συμμετοχή στην Προκήρυξη των ΕΠΟΠ με υποστήριξη του ΔΡΟΜΕΑ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ... Πληθαίνουν οι συμμετοχές στο Winter Free Thrace Run
Posted in ΝΕΑ ΝΕΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΔΡΟΜΕΩΝ

Πληθαίνουν οι συμμετοχές στο Winter Free Thrace Run