ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ... 100% επιτυχία στις αθλητικές δοκιμασίες εισαγωγής
Posted in ΝΕΑ ΝΕΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΕΙ

100% επιτυχία στις αθλητικές δοκιμασίες εισαγωγής

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ... Ξεκινά η προετοιμασία μαθητών Α’ και Β’ Λυκείου, για στρατιωτικές σχολές
Posted in ΝΕΑ ΝΕΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΕΙ

Ξεκινά η προετοιμασία μαθητών Α’ και Β’ Λυκείου, για στρατιωτικές σχολές

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ... Συνεργασία, με το Πανελλήνιο Δίκτυο North Trainers Thessaloniki – Αθλητική Προετοιμασία Υποψηφίων και την Labora Σύμβουλοι Εκπαίδευσης.
Posted in ΝΕΑ ΝΕΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΕΙ

Συνεργασία, με το Πανελλήνιο Δίκτυο North Trainers Thessaloniki – Αθλητική Προετοιμασία Υποψηφίων και την Labora Σύμβουλοι Εκπαίδευσης.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ... Πρόγραμμα Προπονήσεων ΔΡΟΜΕΑ ΘΡΑΚΗΣ-ΣΤΙΒΟΣ
Posted in ΝΕΑ ΝΕΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΝΕΑ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΝΕΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΔΡΟΜΕΩΝ ΝΕΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΕΙ

Πρόγραμμα Προπονήσεων ΔΡΟΜΕΑ ΘΡΑΚΗΣ-ΣΤΙΒΟΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ... Η προετοιμασία υποψηφίων σχολών ξεκίνησε
Posted in ΝΕΑ ΝΕΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΕΙ

Η προετοιμασία υποψηφίων σχολών ξεκίνησε

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ... Κοντά στο 100% επιτυχία, οι υποψήφιοι στρατιωτικών-αστυνομικών σχολών, του ΔΡΟΜΕΑ ΘΡΑΚΗΣ
Posted in ΝΕΑ ΝΕΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΕΙ

Κοντά στο 100% επιτυχία, οι υποψήφιοι στρατιωτικών-αστυνομικών σχολών, του ΔΡΟΜΕΑ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ... Αθλητικές δοκιμασίες υποψηφίων Στρατιωτικών Σχολών
Posted in ΝΕΑ ΝΕΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΕΙ

Αθλητικές δοκιμασίες υποψηφίων Στρατιωτικών Σχολών

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ... Πρόγραμμα Προπονήσεων (ισχύει από 12/9)
Posted in ΝΕΑ ΝΕΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΝΕΑ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΝΕΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΔΡΟΜΕΩΝ ΝΕΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΕΙ

Πρόγραμμα Προπονήσεων (ισχύει από 12/9)

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ... Η Προετοιμασία Υποψηφίων Σχολών συνεχίζεται
Posted in ΝΕΑ ΝΕΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΕΙ

Η Προετοιμασία Υποψηφίων Σχολών συνεχίζεται

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ... 100% επιτυχία, για τους υποψηφίους στρατιωτικών σχολών του ΔΡΟΜΕΑ ΘΡΑΚΗΣ
Posted in ΝΕΑ ΝΕΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΕΙ

100% επιτυχία, για τους υποψηφίους στρατιωτικών σχολών του ΔΡΟΜΕΑ ΘΡΑΚΗΣ