ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ... Αθλητικές δοκιμασίες υποψηφίων Στρατιωτικών Σχολών
Posted in ΝΕΑ ΝΕΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΕΙ

Αθλητικές δοκιμασίες υποψηφίων Στρατιωτικών Σχολών

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ... Πρόγραμμα Προπονήσεων (ισχύει από 12/9)
Posted in ΝΕΑ ΝΕΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΝΕΑ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΝΕΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΔΡΟΜΕΩΝ ΝΕΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΕΙ

Πρόγραμμα Προπονήσεων (ισχύει από 12/9)

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ... Η Προετοιμασία Υποψηφίων Σχολών συνεχίζεται
Posted in ΝΕΑ ΝΕΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΕΙ

Η Προετοιμασία Υποψηφίων Σχολών συνεχίζεται

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ... 100% επιτυχία, για τους υποψηφίους στρατιωτικών σχολών του ΔΡΟΜΕΑ ΘΡΑΚΗΣ
Posted in ΝΕΑ ΝΕΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΕΙ

100% επιτυχία, για τους υποψηφίους στρατιωτικών σχολών του ΔΡΟΜΕΑ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ... Προκήρυξη ΕΠΟΠ για 1030 θέσεις
Posted in ΝΕΑ ΝΕΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΕΙ

Προκήρυξη ΕΠΟΠ για 1030 θέσεις

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ... ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΩΝ ΔΡΟΜΕΑ ΘΡΑΚΗΣ
Posted in ΝΕΑ ΝΕΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΝΕΑ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΝΕΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΔΡΟΜΕΩΝ ΝΕΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΝΕΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΕΙ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΩΝ ΔΡΟΜΕΑ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ... Συμμετοχή στην Προκήρυξη των ΕΠΟΠ με υποστήριξη του ΔΡΟΜΕΑ ΘΡΑΚΗΣ
Posted in ΝΕΑ ΝΕΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΕΙ

Συμμετοχή στην Προκήρυξη των ΕΠΟΠ με υποστήριξη του ΔΡΟΜΕΑ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ... PROMO έναρξης προπονήσεων, από την μικρή ΑΡΙΑΔΝΗ
Posted in ΝΕΑ ΝΕΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΝΕΑ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΝΕΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΔΡΟΜΕΩΝ ΝΕΑ ΣΤΙΒΟΥ ΝΕΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΕΙ

PROMO έναρξης προπονήσεων, από την μικρή ΑΡΙΑΔΝΗ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ... Πρόγραμμα stretching από τον ΔΡΟΜΕΑ, την Παρασκευή στις 5.30μμ στο στάδιο
Posted in ΝΕΑ ΝΕΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΝΕΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΔΡΟΜΕΩΝ ΝΕΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΝΕΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΕΙ

Πρόγραμμα stretching από τον ΔΡΟΜΕΑ, την Παρασκευή στις 5.30μμ στο στάδιο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ... Τμήμα Υποψηφίων ΑΕΙ από το ΔΡΟΜΕΑ
Posted in ΝΕΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΕΙ

Τμήμα Υποψηφίων ΑΕΙ από το ΔΡΟΜΕΑ