ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ... Συνεργασία, με το Πανελλήνιο Δίκτυο North Trainers Thessaloniki – Αθλητική Προετοιμασία Υποψηφίων και την Labora Σύμβουλοι Εκπαίδευσης.
Posted in ΝΕΑ ΝΕΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΕΙ

Συνεργασία, με το Πανελλήνιο Δίκτυο North Trainers Thessaloniki – Αθλητική Προετοιμασία Υποψηφίων και την Labora Σύμβουλοι Εκπαίδευσης.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ... Πρόγραμμα Προπονήσεων ΔΡΟΜΕΑ ΘΡΑΚΗΣ-ΣΤΙΒΟΣ
Posted in ΝΕΑ ΝΕΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΝΕΑ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΝΕΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΔΡΟΜΕΩΝ ΝΕΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΕΙ

Πρόγραμμα Προπονήσεων ΔΡΟΜΕΑ ΘΡΑΚΗΣ-ΣΤΙΒΟΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ... Η προετοιμασία υποψηφίων σχολών ξεκίνησε
Posted in ΝΕΑ ΝΕΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΕΙ

Η προετοιμασία υποψηφίων σχολών ξεκίνησε

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ... Κοντά στο 100% επιτυχία, οι υποψήφιοι στρατιωτικών-αστυνομικών σχολών, του ΔΡΟΜΕΑ ΘΡΑΚΗΣ
Posted in ΝΕΑ ΝΕΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΕΙ

Κοντά στο 100% επιτυχία, οι υποψήφιοι στρατιωτικών-αστυνομικών σχολών, του ΔΡΟΜΕΑ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ... Αθλητικές δοκιμασίες υποψηφίων Στρατιωτικών Σχολών
Posted in ΝΕΑ ΝΕΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΕΙ

Αθλητικές δοκιμασίες υποψηφίων Στρατιωτικών Σχολών

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ... Πρόγραμμα Προπονήσεων (ισχύει από 12/9)
Posted in ΝΕΑ ΝΕΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΝΕΑ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΝΕΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΔΡΟΜΕΩΝ ΝΕΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΕΙ

Πρόγραμμα Προπονήσεων (ισχύει από 12/9)

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ... Η Προετοιμασία Υποψηφίων Σχολών συνεχίζεται
Posted in ΝΕΑ ΝΕΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΕΙ

Η Προετοιμασία Υποψηφίων Σχολών συνεχίζεται

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ... 100% επιτυχία, για τους υποψηφίους στρατιωτικών σχολών του ΔΡΟΜΕΑ ΘΡΑΚΗΣ
Posted in ΝΕΑ ΝΕΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΕΙ

100% επιτυχία, για τους υποψηφίους στρατιωτικών σχολών του ΔΡΟΜΕΑ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ... Προκήρυξη ΕΠΟΠ για 1030 θέσεις
Posted in ΝΕΑ ΝΕΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΕΙ

Προκήρυξη ΕΠΟΠ για 1030 θέσεις

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ... ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΩΝ ΔΡΟΜΕΑ ΘΡΑΚΗΣ
Posted in ΝΕΑ ΝΕΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΝΕΑ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΝΕΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΔΡΟΜΕΩΝ ΝΕΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΝΕΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΕΙ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΩΝ ΔΡΟΜΕΑ ΘΡΑΚΗΣ