ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ... Πεζοπορούμε στη Νυμφαία Κομοτηνής, την Κυριακή 10 Δεκ.
Posted in ΝΕΑ ΝΕΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΠΕΖΟΠΟΡΙΑΣ

Πεζοπορούμε στη Νυμφαία Κομοτηνής, την Κυριακή 10 Δεκ.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ... Μοναδική πεζοπορική διαδρομή στη Νυμφαία Ροδόπης, από το ΔΡΟΜΕΑ ΘΡΑΚΗΣ
Posted in ΝΕΑ ΝΕΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΠΕΖΟΠΟΡΙΑΣ

Μοναδική πεζοπορική διαδρομή στη Νυμφαία Ροδόπης, από το ΔΡΟΜΕΑ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ... Δυναμική παρουσία και στον αγώνα Βουνού της Νυμφαίας Κομοτηνής(Tuvunu Trail Run).
Posted in ΝΕΑ ΝΕΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΔΡΟΜΕΩΝ

Δυναμική παρουσία και στον αγώνα Βουνού της Νυμφαίας Κομοτηνής(Tuvunu Trail Run).

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ... Εκπαίδευση στο 3ο Δ.Σ.της Κομοτηνής, για την τέχνη της πεζοπορίας, από τον ΔΡΟΜΕΑ ΘΡΑΚΗΣ
Posted in ΝΕΑ ΝΕΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΠΕΖΟΠΟΡΙΑΣ

Εκπαίδευση στο 3ο Δ.Σ.της Κομοτηνής, για την τέχνη της πεζοπορίας, από τον ΔΡΟΜΕΑ ΘΡΑΚΗΣ